Toe-boards

Toe-boards

Bij werken op verhoogde platforms en bordessen, bestaat het gevaar dat voorwerpen van de werkvloer vallen, worden gestoot of geschopt. Mensen en machines die zich onder het platform kunnen bevinden dienen daarom beschermd te worden. Bestaat het risico dat er voorwerpen naar beneden kunnen vallen, dan behoren toe boards tot verplichte randbeveiliging.

Toe boards vallen onder randbeveiliging, maar kunnen tevens worden gebruikt voor bescherming van een buisdoorvoer of kabeldoorvoer in o.a. roosters en roostervloeren. Toe boards zijn onderdeel van verplichte veiligheidsmaatregelen op o.a. bordessen en verhoogde werk- en roostervloeren.

FlexxCollar, hét flexibele toe boards en randbeveiligingsysteem, biedt bescherming bij gevaar van vallende voorwerpen (stoten, schoppen of rollen) en van struikelen en vallen van personen.

Om veilig werken op hoogte (o.a. bordessen, werk- en roostervloeren) te garanderen moet - naast een hekwerk - ook randbeveiliging in de vorm van toe boards worden geplaatst.

Is een toe board verplicht?

Zodra er gevaar bestaat dat er objecten van het bordes of de werkvloer kunnen vallen, bijvoorbeeld gereedschap, bevestigingsmiddelen of materialen, dan is het belangrijk, dat personen die zich beneden bevinden, beschermd worden.

FlexxCollar Toe boards zijn speciaal ontwikkeld om ervoor te zorgen dat voorwerpen niet van een verhoogd bordes of de werkvoer kunnen vallen. Volgens Arbobesluit 3.16 is een toe board of voetplint vereist, zodra het risico bestaat dat er voorwerpen van het bordes of de verhoogde werkvloer kunnen vallen.

Toe boards

FlexxCollar is een flexibele toe board systeem voor gebruik op bordessen, roostervloeren, trappen en platforms. Een polyester toe board en schoprandsysteem, dat corrosiebestendig en sterk is. Bevestiging met de rooster-werkvloer eenvoudig, gemakkelijk en snel, middels klemverbindingen. Laswerk of doorboring van vloer of hekwerk is daarom niet nodig.

Toe boards en schopranden: flexibele randbeveiliging van FlexxCollar.

Toe boards zijn een belangrijk onderdeel van randbeveiliging op bordessen en roostervloeren.

Buisdoorvoer afschermen: richtlijnen voor veiligheid

Bij buisdoorvoeren in roostervloeren en bordessen, bestaat het gevaar dat voorwerpen van het bordes gestoten of geschopt worden. Vallende goederen, zoals gereedschappen, onderdelen en bevestigingsmaterialen kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

Daarom gelden er richtlijnen voor het afschermen van bordessen, roostervloeren en buisdoorvoer.
Richtlijnen waarbij valgevaar (van mensen en goederen) is uitgesloten in alle denkbare werksituaties.

Meer informatie vindt u hier: Arbobesluit Artikel 3.15 en 3.16

FlexxCollar, sterk en corrosiebestendig

De FlexxCollar is een flexibel toe board en schoprandsysteem voor gebruik op o.a. roostervloeren, bordessen en platforms. Een flexibel systeem van polyester, dat zowel sterk als corrosiebestendig is. De eenvoudige integratie met de roosterwerkvloer, middels klemming zorgt ervoor dat er geen doorboring of laswerk hoeft plaats te vinden.

Randbeveiliging - zoals toe boards - is verplicht bij mogelijk gevaar van vallende objecten. Een kraagstuk, schoprand of kantplank dient hiervoor bescherming te bieden.

Moet een bordes of werkvloer voldoen aan de NEN-EN 13374 of NEN-EN 14122, dan is een toe board in de vorm van FlexxCollar noodzakelijk.

Aanbrengen van toe boards

Voor het bevestigen van toeboards aan de roostervloer bestaan verschillende mogelijkheden. Belangrijk is dat door de montage, de roostervloer niet wordt beschadigd, gaat roesten of verzwakt wordt door de manier van bevestigen. Door lassen of boren kan schade eenvoudig ontstaan.

Om dit te voorkomen is bevestiging van toeboards met klemverbindingen de beste oplossing.

De FlexxCollar toeboard is eenvoudig en snel te monteren op de roostervloer, middels klemming. FlexxCollar biedt bescherming bij mogelijk gevaar van vallende objecten, struikelen of vallen.