Veiligheid en privacy

Algemeen

Flexxcollar.com respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Persoonsgegevens

Flexxcollar.com gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw bestelling om deze zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevensverwerking is volledig in lijn met de regelgeving zoals bepaald in de AVG.

Veilig betalen

Flexxcollar.com hecht grote waarde aan veilig betalen. Om die reden wordt er met de SSL-techniek (Secure Socket Layer) een beveiligde verbinding tot stand gebracht. Deze beveiligde verbinding is te herkennen aan een melding of een icoon van een gesloten slotje of een sleuteltje in de statusbalk van uw browser onderaan uw scherm. Op deze manier kunt u uw gegevens veilig van uw computer naar Flexxcollar.nl versturen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door Uw browser worden opgeslagen op Uw computer. Flexxcollar.com gebruikt cookies om Uw informatie met betrekking tot de winkelwagen tijdelijk te bewaren. Verder gebruikt Flexxcollar.com cookies voor Google Analytics. Deze cookies stellen ons in staat om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Indien U vragen mocht hebben over het privacybeleid van Flexxcollar.com dan kunt U een e-mail sturen naar info@flexxcollar.com. Ook kunt U zich bij Flexxcollar.com melden indien U inzage wenst in de gegevens die Flexxcollar.com van U heeft geregistreerd en voor eventuele correctie daarop indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Amersfoort, september 2016