Randbeveiliging

Randbeveiliging

Voor veilig werken op o.a. hoge bordessen, werk- en roostervloeren moet - naast een deugdelijk hekwerk - ook randbeveiliging in de vorm van schopranden of kantplanken worden geplaatst.

Randbeveiliging | Flexxcollar flexibele randbeveiliging

FlexxCollar is een flexibele randbeveiliging voor gebruik op bordessen, roostervloeren, trappen en platforms. Een polyester schoprand-systeem, dat corrosiebestendig en sterk is. Omdat bevestiging met de rooster werkvloer gebeurt middels klemming, is laswerk of doorboring van vloer of hekwerk niet nodig.

FlexxCollar randbeveiliging biedt bescherming bij risico van struikelen of vallen en vallende objecten (rollen, stoten of schoppen).

Wanneer is randbeveiliging verplicht?

Als het risico aanwezig is, dat er objecten van de werkvloer of het bordes kunnen vallen. Personen die zich beneden bevinden, dienen in dat geval altijd beschermd te worden! Denk bij vallende objecten aan bijvoorbeeld gereedschap, bevestigingsmiddelen, goederen of materialen.

Randbeveiliging moet ervoor te zorgen dat er niets van het bordes of de werkvoer kan vallen.


Volgens Arbobesluit 3.16 is een schoprand of kantplank verplicht, wanneer het risico bestaat dat er objecten van het bordes of de werkvloer kunnen vallen.

Hoe hoog dient een schoprand te zijn?

Voor schopranden en kantplanken, geldt een Europese norm, de NEN-EN 14122: voor permanente bordessen en werkvloeren op hoogte, moet de randbeveiliging ten minste 100 mm hoog zijn.

Aanbrengen van schopranden

Voor het bevestigen van schopranden aan het hekwerk of de (rooster)vloer bestaan verschillende mogelijkheden. Belangrijk is dat door de montage het hekwerk of de roostervloer niet gaat roesten of verzwakt wordt door de manier van bevestigen, bijvoorbeeld door lassen of boren. Om dit te voorkomen is bevestiging met klemverbindingen de beste oplossing.

Hoe integreert u randbeveiliging op uw bordes of roostervloer?

Er zijn diverse mogelijkheden om kantplanken aan een hekwerk, werkvloer of roostervloer te bevestigen.

Lassen
Het lassen van schopranden is een arbeidsintensieve en gevaarlijke optie. Het hekwerk kan beschadigen en de metalen delen kunnen gevoelig worden voor roest.

Boren en bevestigen

Deze optie is beter dan lassen, maar veroorzaakt ook zwakke plekken waar roest kan ontstaan, met name bij de boorgaten.

De FlexxCollar is een flexibel schoprand-syteem voor gebruik op o.a. roostervloeren, bordessen en platforms. Een flexibel schoprand systeem van polyester, dat zowel sterk als corrosiebestendig is. De eenvoudige integratie met de roosterwerkvloer zorgt ervoor dat er geen doorboring of laswerk hoeft plaats te vinden.

De FlexxCollar schoprand biedt bescherming bij mogelijk gevaar van vallende objecten, struikelen of vallen.

Is randbeveiliging altijd verplicht?

Op bordessen of werkvloeren is randbeveiliging altijd verplicht, indien er gevaar bestaat dat objecten naar beneden kunnen vallen. Denk hierbij aan bevestigingsmaterialen, gereedschappen en andere (kleine) objecten en materialen die van het bordes kunnen vallen, of worden geschopt of gestoot.

Schopranden volgens het Arbo besluit

Bestaat het gevaar te worden getroffen of geraakt door vallende voorwerpen, producten of onderdelen daarvan? Dan is het verplicht om maatregelen te nemen, die gericht zijn op collectieve bescherming. Voor meer informatie, zie het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Europese norm voor randbeveiliging

NEN-EN 14122 is een Europese norm voor collectieve valbeveiliging, waarin wordt bepaald dat - voor permanente werkvloeren en hekwerken - de schoprand ten minste 100 mm hoog moet zijn.