Schopranden en kantplanken

Schopranden en kantplanken

Om veilig werken op hoogte (o.a. bordessen, werk- en roostervloeren) te garanderen moeten - naast een hekwerk - ook schopranden of kantplanken worden geplaatst.

Schopranden en kantplanken | Flexxcollar flexibele schoprand

FlexxCollar is een flexibel schoprand-syteem voor gebruik op o.a. roostervloeren, bordessen en platforms. Een flexibel schoprand systeem van polyester. Polyester is zowel sterk als corrosiebestendig is. De eenvoudige integratie met de roosterwerkvloer zorgt ervoor dat er geen doorboring of laswerk hoeft plaats te vinden.

De FlexxCollar schoprand biedt bescherming bij mogelijk gevaar van vallende objecten, struikelen of vallen.

Wanneer zijn een schopranden of kantplanken verplicht?

Zodra er gevaar bestaat dat er objecten van het bordes of de werkvloer kunnen vallen, dan is het belangrijk, dat personen die zich beneden bevinden, beschermd worden. Denk bij objecten aan bijvoorbeeld gereedschap, bevestigingsmiddelen of materialen.

Een schoprand of kantplank dient ervoor te zorgen dat er niets van het bordes of de werkvoer kan vallen.
Volgens Arbobesluit 3.16 is een schoprand of kantplank vereist, zodra het risico bestaat dat er voorwerpen van het bordes kunnen vallen.

Hoe hoog dient een schoprand te zijn?

Bij randbeveiliging, zoals een schoprand geldt een Europese norm, de NEN-EN 14122: voor permanente bordessen en werkvloeren moet de schoprand ten minste 100 mm hoog zijn.

Een schoprand of kantplank is verplicht bij mogelijk gevaar van vallende objecten. Hiervoor dient de schoprand bescherming te bieden.

Moet een bordes of werkvloer voldoen aan de NEN-EN 13374 of NEN-EN 14122, dan is een schoprand noodzakelijk. Het Flexxcollar schoprand systeem is NEN-EN 14122 gecertificeerd.

Aanbrengen van schopranden

Voor het aanbrengen van schopranden aan het hekwerk of de (rooster)vloer bestaan verschillende methodes. Het belangrijkste is dat door het aanbrengen van de randbeveiliging het hekwerk of de roostervloer niet gaat roesten of verzwakt wordt door de manier van bevestigen, bijvoorbeeld door lassen of boren. Om dit te voorkomen zijn schopranden met klemverbindingen de beste oplossing.

Hoe integreert u een schoprand op uw bordes of roostervloer?

Er zijn diverse manieren om een schoprand aan een hekwerk, werk- of roostervloer te bevestigen.

Schopranden Lassen

Het lassen van een schoprand is een arbeidsintensieve en gevaarlijke optie. Het hekwerk zal beschadigen en de metalen delen worden gevoelig voor roest.

Schopranden boren en bevestigen

Deze optie is beter dan lassen, maar geeft ook zwakke plaatsen waar roest kan ontstaan, met name bij de boorgaten.

FlexxCollar is een flexibel schoprand-syteem voor gebruik op o.a. roostervloeren, bordessen en platforms.
Een flexibel schoprand systeem van polyester, dat zowel sterk als corrosiebestendig is. Eenvoudige integratie met de roosterwerkvloer, middels een klemverbinding. Dit zorgt ervoor dat er geen doorboring of laswerk hoeft plaats te vinden.

De FlexxCollar schoprand biedt bescherming bij mogelijk gevaar van vallende objecten, struikelen of vallen.

Is een schoprand altijd verplicht?

Op bordessen of werkvloeren is een schoprand altijd verplicht, als er risico bestaat dat er objecten naar beneden kunnen vallen. Denk hierbij aan gereedschappen, bevestigingsmaterialen en andere (kleine) objecten die van het bordes kunnen vallen, worden gestoot of geschopt.

De schoprand volgens het Arbo besluit

Bestaat het gevaar te worden getroffen of geraakt door vallende voorwerpen, producten of onderdelen daarvan? Dan is het verplicht om maatregelen te nemen, die gericht zijn op collectieve bescherming. Voor meer informatie, zie het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Europese norm schopranden en kantplanken (randbeveiliging)

NEN-EN 14122 is een Europese norm voor collectieve valbeveiliging, waarin wordt bepaald dat - voor permanente hekwerken - een schoprand ten minste 100 mm hoog moet zijn.